VOGELS OP JAVA

De witkeelijsvogel

Een soort, die op Java voorkomt, maar daar oorspronkelijk eigenlijk niet thuishoort, is de witkeelijsvogel (Halcyon smyrnensis). Die komt vanaf het Midden-Oosten via India tot in Zuid-China en op de Filippijnen voor en verder op Sumatra. Daar is het een algemeen voorkomende vogel. Op Java niet. De witkeelijsvogel behoort tot de bodemijsvogels (het geslachtHalcyon). Deze soort wordt tot achtentwintig centimeter lang en leeft niet uitsluitend langs de oevers van beken en dergelijke, maar wordt ook dikwijls in bossen en ook in het open veld aangetroffen. Ze leven solitair of in paren. Het zijn vogels met een duidelijk territoriumgedrag, die hun territorium fel verdedigen. Vanaf een hoge uitkijkpost speuren de vogels naar prooi, die bestaat uit hagedissen, grote sprinkhanen en andere grote insecten. Tenminste als de dieren zich in een bos ophouden. Bij het water eten ze, zoals het ijsvogels betaamt, vis. Een pas gevangen vis slaan ze met kracht tegen een tak om het dier te doden. Dat kan met zo’n kracht gaan, dat ze de vis in stukken slaan. Witkeelijsvogels broeden in oevers. Daarin wordt door de beide oudervogels een gang van bijna een meter gegraven. Aan het einde daarvan worden door het vrouwtje drie tot zeven eieren gelegd. Beide ouders bebroeden die eieren gedurende dertien dagen en verzorgen daarna samen ook de jongen. Na iets meer dan drie weken vliegen de jongen uit. Er worden verscheidene broedsels per jaar geproduceerd en tussen de legsels door maken de vogels hun nestholte schoon. De witkeelijsvogel is in een aantal dierentuinen tot broeden gekomen.

Deze drie vogelsoorten kunnen het beste gehouden worden in een ruime, goed beplante volière met daaraan grenzend een verwarmd binnenhok. Het voedsel voor deze vogels bestaat uit universeel voer en vooral grote aantallen, levende insecten als krekels, meelwormen en dergelijke. Vogelvoederhuisjes zijn hiervoor geschikt. Als aan de ijsvogels vis wordt gevoerd, produceren ze een vreselijk stinkende ontlasting

Comments are closed.