Vogels kijken in Frankrijk

Vogels kijken in Frankrijk

Frankrijk en Spanje hebben een gevarieerd landschap en klimaat. Uitgestrekte bossen, bergen, moerassen, lange Middellandse-Zeekust en zelfs woestijnachtige vlakten in Spanje herbergen vele vogels. Deze verschillende biotopen trekken vele verschillende soorten aan. Dit alles maakt deze landen zeer interessant voor de vogelliefhebber. Je hoeft niet ver te zoeken om een interessant exemplaar te zien.

Frankrijk

Zoals al geschreven heeft Frankrijk veel te bieden aan de vogelliefhebber. Je hoeft niet eens naar speciale vogelkijkgebieden te gaan om interessante vogels te zien. Natuurreservaten zijn er in Frankrijk niet veel en niet erg toegankelijk. Wanneer Frankrijk tussen september en maart bezocht wordt moet u op uw hoedde zijn voor de jagers, zij kunnen soms wat agressief zijn tegen natuurliefhebbers.

Hieronder worden de meest interessante gebieden kort beschreven, echter vogels als de zwarte roodstaart, kanarie en cirlgors bijvoorbeeld zijn algemeen in geheel Frankrijk. Ook kan men al snel een laplanduil of wielewaal aantreffen. In grotere bossen vindt men de middelste, grijskop of zwarte specht. Ook roofvogels zijn algemeen. Rijdend op de autobaan kan men al gauw 10 verschillende soorten tegenkomen.

Le Massif Central

In de winter vindt men hier de citroensijs, alpenheggemus, sneeuwvink en de rotskruiper. Ook zijn er een aantal goede plekken om de migratie te aanschouwen. In de bossen van deze bergen kan men de zwarte specht, kuifmees en kruisbek aantreffen, de ruigpootuil is vindbaar in de meeste naaldbossen op meer dan 1000 meter hoogte. In Les Causses: klauwieren, ortolaan, duinpieper, orpheusgrasmus, Dartford, baardgrasmus, kleine zwartkop, kiekendieven en rotslijsters. De diepe ravijnen herbergen: kauw, steenarend, alpengierzwaluw, oehoe en rotszwaluw. In enkele ravijnen zijn de vale gier en monniksgier succesvol geherintroduceerd.

Les Alpes

In de alpen zijn de meeste gebieden zeer interessant. Men vindt al gauw de sneeuwvink, alpenheggemus, waterpieper en alpenkauw. De hazelhoen is ook aanwezig. In naaldbossen kom de ruigpootuil en de notenkraker voor, de rotsfazant op de zuidelijke hellingen en de alpensneeuwhoen boven de boomgrens. Ook roofvogels zijn algemeen hier: steenarend, wespendief, slechtvalk, kiekendief en de geherintroduceerde lammergier.

Les Pyrenees

Hier vindt men de meeste vogels die op grotere hoogte leven (sneeuwvink, alpenheggemus etc.). Maar de Pyreneeėn staan bekend om de kwantiteit en kwaliteit van de roofvogels in het westelijke gedeelte: vale gier, aasgier, lammergier, dwerg-, steen- en slangenarend, zwarte en rode wouw. Het Ossau dal heeft grote hoeveelheden vale gieren, slechtvalken, aasgieren, rotszwaluw en alpenkauwen. Het Iraty bos herbergt de witrugspecht.

Noord/Noordoost Frankrijk

Baie de Somme: moeras met lepelaars en blauwborsten.
Cap Gris-Nez: zeer goede plek voor zeevogels (Jetee du Clipon (Duinkerken) is de beste.
Eikenbossen in de Ardennen, Loraine en Alsace: spechten, withals vliegenvanger etc..
De meren in champagne: kraanvogel, zeearend, ruigpootbuizerd en rietgans.

Zuid West

Hoewel vooral in deze regio het jagen zeer populair is, is het een van de beste plekken als het gaat om zichtbare lente migratie. Bedenk wel dat het in de zomermaanden zeer druk is.

Middellandse Zeekust

La Camargue: uitstekend gebied met vele broedvogels: vorkstaartplevier, acht soorten reigers, lachstern, dunbekmeeuw, flamingo’s (echt waar!) etc. In de winter: de hoen en bastaardarend. In de migratie tijd: strandlopers, moerasstern en reigers. La Capelliere heeft goede informatie en schuilhutten.
La Crau: woestijngebied met griel, kleine trap, scharrelaar, witbuik zandhoen, kalanderleeuwerik en kleine torenvalk (in de winter o.a. de grote pieper).
Les Alpilles: heuvels met de aasgier, havikarend en de oehoe.
Le Narbonnai: goede plek voor zichtbare migratie zowel in de lente als herfst. Hier zijn veel watervogels, in Cave kan men de zwarte spreeuw en de thekla leeuwerik aantreffen. De kuifkoekoek komt in het hele gebied voor.

West Frankrijk
Ouessant: eiland met o.a. de nachthavik en dunbekwulp.
Le Golf du Morbillan: zeer interessant gebied: zeer groot estuarium met vele waders, jagers en zelfs heilige ibissen en toppereenden. Ook meer naar het zuiden is de kust interessant voor de watervogels.

Meer informatie

-Nationale Parken in Frankrijk, www.parcsnationaux-fr.com

-Regionale Parken in Frankrijk, www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/ (ook in het Engels)

-Centre Ornithologique Rhone Alpes, www.multimania.com/cora/cora.html

Comments are closed.