Milieuorganisatie Greenpeace heeft regeringen wereldwijd gevraagd een halt toe te roepen aan de handel in Braziliaanse mahonie, behalve als het gaat om FSC-gecertificeerd hout. In haar rapport Partners in Mahoniecriminaliteit brengt zij de illegale kap van mahoniehout in kaart. Achter het glossy imago van mahonie blijkt een omvangrijk netwerk van illegale acties en corruptie schuil te gaan.Behalve de illegale kap op indianenterritoria gaat het daarbij om vervalst papierwerk. Volgens Greenpeace heeft de Braziliaanse regering naar aanleiding van het rapport aangekondigd maatregelen te zullen nemen.

Ook in eigen land is Greenpeace actief, onder meer met verfacties in de haven van Delfzijl. Afrikaanse boomstammen werden roodgeverfd, als symbool voor het doodbloeden van de oerbossen. De reden is dat de Nederlandse overheid import van niet-duurzaam hout nog steeds op grote schaal toestaat. Ondanks de topconferentie eerder dit jaar in Den Haag over de oerbossen, waaraan vertegenwoordigers van 181 landen meededen, blijft fout hout Nederland binnenstromen. Volgens Greenpeace en Global Witness was zestig procent van het hout dat het Verenigd Koninkrijk in 2000 kocht afkomstig van illegale bronnen.

Vooral Kameroen baart de milieuorganisaties momenteel grote zorgen. De Wereld Bank en de UK Department for International Development geven toe dat zij bewijzen in handen hebben die bevestigen dat internationale organisaties zonder vergunning in Kameroen tachtigduizend hectare bos hebben geveld. De Wereld Bank heeft Kameroen gedreigd dat, als zij niet optreedt tegen de illegale kap, zij haar hulp zal intrekken, wat een mogelijke ramp voor het land betekent. Wereldwijd is nog slechts twintig procent van de oorspronkelijke oerbossen intact. Het gaat niet alleen om het beschermen van de bomen, maar ook om diersoorten als de gorilla, de chimpansee, de bonobo, de Afrikaanse bosolifant en de okapi die allen in de regenwouden leven die zich uitstrekken over delen van Kameroen, de Centraal Afrikaanse Republiek, de Kongo, Equatoriaal Guinee en Gabon.

Het Amazone regenwoud is het grootste nog overgebleven regenwoud en het meest gevarieerde ecosysteem ter wereld. De rivier de Amazone herbergt meer dan tweeduizend soorten zoetwatervissen en waterzoogdieren, zoals de roze zoetwaterdolfijn en de reuzenotter. Het Amazoneregenwoud telt alleen al in Brazilië zo’n twintig miljoen bewoners, onder wie zo’n 180.000 leden van inheemse groepen. Deze mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van het oerbos. Vijftien procent van het Amazoneregenwoud is al vernietigd.